W odniesieniu do opisowej definicji

Ułatwieniem interpretacyjnym jest dotychczasowe orzecznictwo, w tym zwłaszcza Sądu Najwyższego. Jednakże tego typu wskazówki nie mogą być wprost stosowane. Tylko wówczas, gdy podobieństwo między rozwiązanym a pojawiającym się problemem jest daleko posunięte, w konkluzji sądowej można doszukiwać się odpowiedzi na pytanie o twórczy charakter ocenianego dzieła, co oczywiście nie oznacza, iż dorobek judy- katury nie stanowi cennego źródła, proponującego możliwe do zastosowania kierunki wykładni.

W odniesieniu do opisowej definicji utworu zwrócić należy uwagę na dwojakiego rodzaju zabiegi, pozwalające na przybliżenie sformułowania ustawy. Są one w stosunku do siebie przeciwstawne. Pierwszy zabieg interpretacyjny należałoby określić jako pozytywny. Drugi zaś, oparty na zasadzie eliminacji, opiera się z kolei na dwóch zakresach, które w uproszczeniu określić można jako eliminację przez cechy oraz eliminację ze względu na rodzajową przynależność weryfikowanego dobra nie-materialnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>