Przyjęty w ustawie model ochrony programów komputerowych

Przyjęty w ustawie model ochrony programów komputerowych jest kompromisowy, ponieważ zbudowany został na drodze wprowadzenia dających się ze sobą pogodzić ustępstw na rzecz rywalizujących o mocną pozycję na rynku grup interesów. Choć niewątpliwie najsilniejsi są w tym zakresie producenci, trudno w tej chwili autorytatywnie rozstrzygnąć, czy szczególne przepisy Rozdziału 7 ustawy uprzywilejowują ich w zestawieniu z preferencjami przyjętymi dla twórców i użytkowników.

Aby dokonać trafnej oceny rozmiarów faktycznej przewagi, jaką jednej z grap podmiotów systemu informatycznego daje obowiązująca regulacja autorskoprawna, należy najpierw dokonać szczegółowej analizy jej „komputerowych” postanowień oraz poczekać na bardziej długofalowe efekty ich funkcjonowania w praktyce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>