Przy głębszej analizie problemu

Co do twórczego charakteru przedmiotu praw autorskich, odnieść można mylne wrażenie, iż mamy w przypadku tej przesłanki do czynienia z tzw. potocznie „masłem maślanym”, czyli, używając fachowej terminologii, ze stanem określanym jako idem per idem (to samo przez to samo). Przecież każdy utwór musi być twórczy.

Przy głębszej analizie problemu sprawa twórczego charakteru przedmiotu praw autorskich nie wydaje się już jednak zbytecznym superfluum ustawowym. Co prawda zastanawiać się można nad poprawnością zastosowanej nomenklatury (czasami przesłanka twórczego charakteru utworu tłumaczona jest jako jego oryginalność), ale niewątpliwie najistotniejsze jest odczytanie zamierzonych świadomie intencji ustawodawcy, a więc zastanowienie się nad treścią, praktycznym znaczeniem ko-mentowanej cechy definicyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>