Art. 1067.

Postępowanie może być wszczęte z urzędu lub na wniosek każdego ze współwłaścicieli na podstawie tytułu wykonawczego, który postanawia, że zniesienie współwłasności ma być przeprowadzone w drodze sprzedaży nieruchomości.

1. Legitymację do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji mają współwłaściciele wymienieni w tytule wykonawczym. Może też nastąpić wszczęcie egzekucji z urzędu przez sąd, który sprawę rozpoznawał, czyli sąd, który wydał postanowienie o zniesieniu współwłasności w drodze licytacji publicznej (art. 625, 688 k.p.c.). Na ogólnych zasadach wniosek może złożyć prokurator lub organizacja społeczna (art. 7, 8 k.p.c.).

2. Powyższy wniosek powinien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 796 i 797 k.p.c. do wniosku powinien być dołączony tytuł wykonawczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>