Monthly Archives Marzec 2020

Zmiany zawartej w art. 85 ustawy

Wydaje się, iż nieformalny tryb nabywania statusu artystycznych wykonań przez odpowiednie dobrajest jak najbardziej oczywisty, gdyż ustawodawca chcąc zaostrzyć rygory w tym zakresie powinien to wyraźnie wyeksponować. Jeżeli chodzi z kolei o dzieła nie stanowiące jeszcze w pełni dopracowanej wersji artystycznego wykonania, to wskazane jest obejmowanie ich ochroną z tytułu praw pokrewnych, o ile można przypisać im artystyczny charakter, co będzie dotyczyło np. prób poprzedzających koncerty muzyczne.

Read More