Zmiany zawartej w art. 85 ustawy

Wydaje się, iż nieformalny tryb nabywania statusu artystycznych wykonań przez odpowiednie dobrajest jak najbardziej oczywisty, gdyż ustawodawca chcąc zaostrzyć rygory w tym zakresie powinien to wyraźnie wyeksponować. Jeżeli chodzi z kolei o dzieła nie stanowiące jeszcze w pełni dopracowanej wersji artystycznego wykonania, to wskazane jest obejmowanie ich ochroną z tytułu praw pokrewnych, o ile można przypisać im artystyczny charakter, co będzie dotyczyło np. prób poprzedzających koncerty muzyczne.

Read More

Rozwód w Wejherowie, czyli rozstanie bez stresu

Rozwód w Wejherowie to solidna sprawa, niejedna osoba chce rozejść się bez stresu. Samo małżeństwo nie potrafi się rozstać. Jednak adwokat pomoże. Należy takie sprawy prowadzić solidnie, rzetelnie i szbyko doprowadzić do rozstania. Wiele osób musi radzić sobie z życiem solo, bez pomocy...

Read More

Kancelaria komornika pomaga

Kancelaria komornika pomaga dłużnikom. Jest to miejsce pracy komorników oraz asesorów komorniczych. Dzisiaj bez takich specjalistów długi nie byłyby ściągane i odzyskiwane w optymalny sposób. Na pewno warto podejmować wysiłki oraz starania, współpracować w celu odzyskania długów wszelkiego rodzaju...

Read More

Rozwód w Krakowie to podstawa

Klienci nieraz starają się o rozwód, bo chcą zmienić swoje życie na lepsze. Mają do tego prawo. To ważna sprawa, bo lepiej rozwieść się niż męczyć ze sobą. Czasami ludzie rozwodzą się po roku, dwóch, dziesięciu lub dwudziestu latach...

Read More

Rozwody w Krakowie – cenne wsparcie

Rozwodami w Krakowie zajmuje się dobrej klasy specjalista, prawnik, który ma ukończone studia prawnicze, praktykę, doświadczenie, wiedzę, nie zostawia klientów na lodzie, zawsze im pomaga. Dlaczego ludzie się rozwodzą? Mają dość różnych spraw, potrzebują odmiany, chcą znaleźć sobie nowe miejsce na ziemi...

Read More

Adwokat w Krakowie działa skutecznie

Adwokat w Krakowie działa bardzo skutecznie. Jego praca ma znaczenie dla osób prywatnych oraz firm. To znakomity specjalista. Zna prawo, uczy się przepisów na pamięć...

Read More

Biuro notarialne w Gdańsku, czyli solidność

W takim mieście, jak Gdańsk adwokatów i prawników jest wielu. Notariuszy także nie brakuje. Biuro notarialne w Gdańsku ma szerokie spektrum zadań oraz działań. Potrafi pomóc wielu osobom, skupić się na ich pracy i zadziałać tak, jak tylko można najlepiej. Pracownicy biura notarialnego pracy mają sporo...

Read More

Adwokat z Olsztyna – jakość w dobrej cenie

Adwokat z Olsztyna studia kończy w innym mieście, bo w Olsztynie takiej możliwości nie ma. Po studiach prawniczych zazwyczaj kończy aplikację i zabiera się do pomagania innym. Jego praca jest bezcenna, umiejętności spore. Niejeden adwokat taką pracę ceni wyjątkowo...

Read More

Programy komputerowe

Przy analizowaniu treści ustawy w części poświęconej programom komputerowym należy mieć pełną świadomość, że jest ona wynikiem wyraźnego kompromisu. Nie da się bowiem ukryć przemożnego wpływu, jaki na kształt poszczególnych przepisów regulacji „komputerowej” miały naciski różnych środowisk, żywotnie zainteresowanych w przyjęciu jak najkorzystniejszego dla nich modelu ochrony.

Read More

Przy głębszej analizie problemu

Co do twórczego charakteru przedmiotu praw autorskich, odnieść można mylne wrażenie, iż mamy w przypadku tej przesłanki do czynienia z tzw. potocznie „masłem maślanym”, czyli, używając fachowej terminologii, ze stanem określanym jako idem per idem (to samo przez to samo). Przecież każdy utwór musi być twórczy.

Przy głębszej analizie problemu sprawa twórczego charakteru przedmiotu praw autorskich nie wydaje się już jednak zbytecznym superfluum ustawowym. Co prawda zastanawiać się można nad poprawnością zastosowanej nomenklatury (czasami przesłanka twórczego charakteru utworu tłumaczona jest jako jego oryginalność), ale niewątpliwie najistotniejsze jest odczytanie zamierzonych świadomie intencji ustawodawcy, a więc zastanowienie się nad treścią, praktycznym znaczeniem ko-mentowanej cechy definicyjnej.

Read More

Przyjęty w ustawie model ochrony programów komputerowych

Przyjęty w ustawie model ochrony programów komputerowych jest kompromisowy, ponieważ zbudowany został na drodze wprowadzenia dających się ze sobą pogodzić ustępstw na rzecz rywalizujących o mocną pozycję na rynku grup interesów. Choć niewątpliwie najsilniejsi są w tym zakresie producenci, trudno w tej chwili autorytatywnie rozstrzygnąć, czy szczególne przepisy Rozdziału 7 ustawy uprzywilejowują ich w zestawieniu z preferencjami przyjętymi dla twórców i użytkowników.

Read More

W odniesieniu do opisowej definicji

Ułatwieniem interpretacyjnym jest dotychczasowe orzecznictwo, w tym zwłaszcza Sądu Najwyższego. Jednakże tego typu wskazówki nie mogą być wprost stosowane. Tylko wówczas, gdy podobieństwo między rozwiązanym a pojawiającym się problemem jest daleko posunięte, w konkluzji sądowej można doszukiwać się odpowiedzi na pytanie o twórczy charakter ocenianego dzieła, co oczywiście nie oznacza, iż dorobek judy- katury nie stanowi cennego źródła, proponującego możliwe do zastosowania kierunki wykładni.

Read More